rodin cafe binası / rodin cafe building

rodin cafe büyükparmakkapı sokak sonunda tel sokakta bulunan bir cafe ismidir.

24 agustos 2010 ‘da mekan sahibi ile binanın 3 katını sergi mekanı olarak kullanabilecegimiz ve duvarlarını boyayabilecegimiz konusunda sözlü anlaşmaya vardık. Fakat içinde 1 haftadan fazla mesai geçirdikten sonra bina sahibi Özkan Bolluk tarafından sebepsiz yere ve ansızın çıkartıldıldığımızı burada belirtmek isteriz ve iş bu zatı, istanbul, sanat ve kültür ortamına karşı işlediği saygızlıkdan dolayı tebrik ederiz.

rodin cafe binasında terk ettigimiz işler.

apartman girişinde ‘Loomit’ ve ‘Sesin Çıksın’, dükkan girisinde ise One2 işleri halen görülmektedir, digerleri rulo ile kapatılmak suretiyle sansürlenerek birer fotograf karesi ve cok önemli anılar olarak hafızalarda kalacaktır.